Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bezpečnost a chování ve VV

Zásady chování a bezpečnosti v hodinách výtvarné výchovy v roce 2013/2014

Žák:

 • nevstupuje do učebny bez vyučující
 • má vhodnou obuv, pracovní oděv
 • neopouští učebnu, aniž by informoval vyučující
 • sleduje web a připravuje se na jednotlivé hodiny - doplňky k vlastní práci (sušené listy, šišky, šípky,..)
 • udržuje své místo v přijatelném pracovním pořádku a na konci hodiny své místo pečlivě uklidí
 • velmi opartně manipuluje s pomůckami - tavící, horkovzdušná pistole, nůžky, nože,...
 • dbá na bezpečí své a spolužáků
 • na výstavách a jiných výtvarných akcích se chová slušně a vede si poznámky (pokud nebylo uvedeno jinak)
 • vede si portfilio, zápisy hodin, vypracované úkoly z webu. Doplňuje si postupy, metody práce, poznámky a vlastní návrhy.
 • portfolio předloží 4x ročně ke kontrole (doplněné podle požadavků). Datum kontroly - 15.11. 2013,  15. 1. 2014, 15. 3. 2014 a 15. 6. 2014
 • chová se tak, aby nerušil ostatní spolužáky při jejich práci
 • zadanou práci se pokusí zvládnou v zadaném termínu a podle zadání
 • hodnocení probíhá kolektivně, na konci hodiny
 • závěrečná (pololetní) známka zahrnuje hodnocení práce žáka, vedení portfolia a vlastní aktivita

Každý žák potvrdí podpisem, že se seznámil s požadavky na chování  a bezpečnost při VV. Seznam je uložen u vyučující.